Nyolcadik szintű varázslatok

8. SZINT

ÁLLATALAK (ANIMAL SHAPES) 8. szintű átalakító mágia aktiválás ideje: 1 akció hatótáv: 30 láb komponensek: V, S
hatóidő: koncentráció, legfeljebb 24 óra
Másokat szörnnyé változtathatsz. Válassz hatótávon belül bármilyen lényt, aki hajlandóságot mutat. Minden célpontot egy Nagy vagy egy kisebb szörnnyé változtatsz, 4-es vagy alacsonyabb kihívás értékeléssel. Későbbi fordulókban már érintett lényeknek adhatsz új alakot.
A transzformáció minden célpont számára a hatóideig tart, vagy amíg az életerő pontja eléri a 0-át vagy meghal. Különböző formát választhatsz minden célpont számára. A célpont játékstatisztikáit felváltják a választott szörny statisztikái, de megtartja a jellemét, Intelligencia, Bölcsesség és Karizma pontjait. Megkapja az új alakjának életerő pontjait, és amikor visszaváltozik eredetei formájába, visszakapja az átváltozása előtti életerő pontokat. Ha azért változik vissza, mert az életerő pontjai 0-ra csökkennek, a többletkárosodások a normál alakját is érintik. Amíg a többletkárosodások nem csökkentik a normál alak életerőpontjait 0-ra, nem lesz öntudatlan. Az új alak függvényében a lény akciói korlátozva lesznek, illetve nem fog tudni beszélni vagy varázslatokat megidézni.
A célpont felszerelése beleolvad az új alakba. A célpont nem tud aktiválni, kezelni vagy bármilyen módon hasznot húzni a felszereléséből.

ANTIMÁGIKUS MEZŐ (ANTIGMATIC FIELD)
8. szintű védőmágia
Bevetési Idő: 1 cselekvés
Hatótáv: saját magad (10 láb, azaz 3m sugarú gömb)
Komponensek: V, M, A (egy csipetnyi vaspor vagy vasreszelék)
Hatóidő: koncentráció, legfeljebb 1 óra
Körbevesz egy 10 láb (3m) sugarú láthatatlan antimágikus gömb. Ez a terület leválik a multiverzumot átható mágikus energiáról. A gömbön belül nem lehet varázslatokat bevetni, az idézett lények eltűnnek, és még a mágikus tárgyak is közönséges tárgyakká válnak. Amíg a varázslat tart, a gömb veled mozog, mindig te vagy a középpontjában. A gömb elnyomja a varázslatokat és más mágikus hatásokat, hacsak nem ereklyék vagy istenségek hozták azt létre, így a varázslatok hatása nem nyúlhat be a gömb területére. Az elnyomott varázslat bevetésére felhasznált varázslat hely elhasználódik. Az elnyomott hatás nem működik, de az elnyomva töltött idő is beleszámít a hatóidejébe.
Célzott Hatások. A gömb területén található lényeket vagy tárgyakat célzó varázslatok és mágikus hatások, például a varázslövedék vagy a személy bűvölése hatástalan a célponttal szemben.
Mágikus Területek. A varázslatok vagy mágikus hatások területe, például a tűzgolyóé nem nyúlhat be a gömbbe. Ha a gömb a varázslat hatóterületével átfedésben van, a hatóterület gömb által lefedett részén a varázslatot az antimágikus mező elnyomja. A tűzfal lángjait, például, elnyomja a gömb, így a falban egy lyuk keletkezhet.
Varázslatok. Ha egy lényen vagy tárgyon már varázslatok vagy mágikus hatások működnek, azokat a gömb elnyomja, amíg a lény vagy tárgy a gömbben tartózkodik.
Varázstárgyak. A varázstárgyak tulajdonságait és képességeit elnyomja a gömb. Egy +1‐es hosszúkard, például, közönséges hosszúkardként működik a gömbben. A varázs fegyverek tulajdonságait és képességei akkor nem működik, ha a fegyvert forgató támadó a gömbben tartózkodik. Ha egy varázs fegyver vagy mágikus lőszer teljes egészében elhagyja a gömböt (például, ha egy varázsnyilat kilősz, vagy egy mágikus lándzsát a gömbön kívüli célpontra hajítasz) a tárgy mágiája újra működésbe lép, amint a gömb területén elhagyja.
Mágikus utazás. A gömbben nem működik a teleportálás és síkok közötti utazás, akár a gömb a célállomás, akár az utazás indulási pontja. Más helyekre, világokra, más létsíkokra nyíló portálok, valamint extradimenzionális terek nyílásai (például amit a kötéltrükk hoz létre) ideiglenesen bezárulnak a gömbben.
Lények és Tárgyak. A mágiával megidézett vagy létrehozott lények és tárgyak ideiglenesen megszűnnek létezni a gömbben. Az ilyen lények újra megjelennek, amint a területük (amit legutóbb elfoglaltak) már nincs a gömbben.
Mágia Semlegesítése. A mágia semlegesítése és hasonló varázslatok vagy hatások nem hatnak a
gömbre. Két antimágikus mező varázslat hatása sem oltja ki egymást.

CUNAMI (TSUNAMI)
8. szintű idéző mágia
Aktiválás ideje: 1 perc
Hatótáv: látótér
Komponensek: V, S
Hatóidő: koncentráció, legfeljebb 6 kör
Egy vízfal jön létre egy pontban, amit hatótávon belül választasz. A fal legfeljebb 300 láb hosszú, 300 láb magas és 50 láb vastag lehet. A hatóideig tart. Amikor a fal megjelenik, minden lénynek a területen Erő mentődobást kell végeznie. Ha sikertelen, a lény 6d10 zúzó sebzést szerez, ennek a felét, ha sikeres. Miután a fal megjelenik, minden köröd elején a fal, és minden lény, aki benne tartózkodik 50 láb távolságra mozog tőled. Minden Hatalmas vagy kisebb lénynek a falban, vagy akinek a helyére belép a fal, amikor elmozdul, Erő mentődobást kell végeznie, vagy 5d10 zúzó sebzést szerez. Egy lény körönként csak egyszer kapja ezt a sebzést. A kör végén a fal magassága 50 lábbal csökkent és a sebzés, amit a lények kapnak, minden következő körben 1d10-zel csökken. Amikor a fal eléri a 0 magasságot, a varázslat véget ér. A falban csapdába esett lény úszással mozoghat. A hullám ereje miatt viszont, a lénynek a varázslataid elleni mentődobások NF-jére dobott sikeres Erő (Atlétika) próbával tud mozogni. Ha sikertelen a próba, nem tud mozogni. Egy lény, aki kilép a területről, a földre esik.

EGYÜGYŰSÉG (FEEBLEMIND)
8. szintű bűbáj
Aktiválás ideje: 1 akció
Hatótáv: 150 láb
Komponensek: V, S, M (egy marék agyag, kristály, üveg vagy ásvány)
Hatóidő: azonnali
Lerohanod egy hatótávon belül látható lény elméjét, kísérletet téve az értelmének és személyiségének összezúzására. A célpont 4d6 pszichikus sebzést szerez és muszáj Intelligencia mentődobást végeznie. Sikertelen mentésnél a lény Intelligencia és Karizma pontjai 1-re csökkennek. Nem tud varázslatokat megidézni, mágikus tárgyakat aktiválni, nyelveket érteni vagy bármilyen intelligens módon kommunikálni. A lény képes azonban megismerni a barátait, követni és megvédeni őket.
30 naponta megismételheti a mentődobást a varázslat ellen. Ha sikeres, a varázslat véget ér. Véget lehet vetni a varázslatnak Nagyobb helyreállítással, Gyógyítással vagy Kívánsággal.

ELLENSZENV/ROKONSZENV (ANTIPATHY/SYMPATHY)
8. szintű bűbáj aktiválás ideje: 1 óra hatótáv: 60 láb
komponensek: V, S, M (az ellenszenvhez egy darab ecetbe áztatott timsó, a rokonszenvhez egy csepp méz) hatóidő: 10 nap
Ez a varázslat vonzza vagy visszataszítja a választott lényeket. Célba veszel valamit hatótávon belül, egy Hatalmas vagy kisebb tárgyat vagy lényt, vagy egy 200 lábnál kisebb kockát. Majd meghatározol egy intelligens lényt, például vörös sárkány, kobold, vagy vámpír. A célpontot egy olyan aura veszi körül, ami vagy vonzza, vagy visszataszítja a meghatározott lényt, amíg tart a varázslat. Válaszd ki az ellenszenvet vagy a rokonszenvet az aura hatásának.
Ellenszenv: A bűbáj ráveszi a kiválasztott lényt, hogy mindenáron el akarja kerülni a célpontot vagy a területet. Amikor egy lény látja a célpontot, vagy 60 lábnál közelebb megy hozzá, egy Bölcsesség mentődobást kell végrehajtania, különben megijed. Addig ijedt marad, amíg látja a célpontot, vagy 60 lábnál közelebb van hozzá. Amíg ijedt, a legközelebbi biztonságos helyre kell mennie, ahonnan már nem látja a célpontot. Ha a lény 60 lábnál távolabbra megy, és nem látja a célpontot, már nem fog félni, de amint ismét közelebb megy, ismét megijed.
Rokonszenv: A bűbáj ráveszi a kiválasztott lényt, hogy ha látja a célpontot vagy 60 lábnál közelebb van hozzá, mindenáron közelebb akarjon kerülni hozzá. Amikor a lény látja a célpontot vagy 60 lábnál közelebb megy hozzá, egy Bölcsesség mentődobást kell végrehajtania vagy minden fordulójában a mozgást kell választania, hogy minél közelebb kerülhessen a célponthoz. Amikor a lény ezt megtette, nem tud eltávolodni a célponttól.
Ha a célpont károsítja a lényt, az végrehajthat egy Bölcsesség mentődobást, hogy véget vessen a hatásnak, az alábbi leírás alapján.
Ha egy lény úgy végez a fordulójával, hogy nincs 60 lábnál közelebb vagy nem látja a célpontot, a lény végrehajt egy Bölcsesség mentődobást. Sikeres mentés után elmúlik a hatás és a lény felismeri, hogy a vonzás vagy a taszítás mágikus eredetű. Amíg tart a varázslat, a lény 24 óránként újra végrehajthatja a Bölcsesség mentődobást. A lény, aki sikeresen védekezik, 1 percig immunis lesz a varázslatra, utána ismét a hatása alá kerül.

FÖLDRENGÉS (EARTHQUAKE)
8. szintű energiamágia
Bevetési Idő: 1 cselekvés
Hatótáv: 500 láb (150m)
Komponensek: V, M, A (egy csipet por, egy kődarab, és egy darab agyag)
Hatóidő: koncentráció, legfeljebb 1 perc
Szeizmikus zavart okozol a talajban egy hatótávon belül látható ponton. A hatóidőn át intenzív remegésektől rázkódik a föld 100 láb (30m) sugarú körben a pont körül, ez pedig megrázza a földdel érintkező lényeket és építményeket is. A föld a hatóterületen nehéz terepnek minősül. Minden lények, aki a földön koncentrálni próbál, Állóképesség mentődobást kell dobnia. Ha a mentődobás sikertelen, a lény koncentrációja megtörik. Amikor beveted a varázslatot, és minden köröd végén a hatóidő alatt, minden lénynek a földön Ügyesség mentődobást kell dobnia. Ha a mentő sikertelen, a lény elesik.
A tereptől függően a varázslatnak további hatása is lehet, a KM döntése szerint.
- Hasadékok. A varázslat bevetése utáni köröd kezdetétől hasadékok nyílnak a talajban. Összesen 1d6 hasadék nyílik a KM által kiválasztott helyen. Mindegyik 1d10 × 10 láb (3m) mély, 10 láb (3m) széles, és a varázslat hatóterültének egyik végétől a szemben lévő széléig nyúlik. Ha egy lény alatt nyílik meg a hasadék, annak sikeres Ügyesség mentődobást kell dobnia, különben belezuhan a hasadékba. Ha a mentője sikeres, a megnyíló hasadék széle mentén elmozdul a talajjal együtt. Ha egy építmény alatt nyílik hasadék, az automatikusan összeomlik (lásd lent).
- Építmények. A rengések 50 zúzó sebzést okoznak minden építménynek, mely a hatóterület talajával érintkezik a varázslat bevetésekor, valamint a hatóidő alatt minden köröd kezdetén. Ha egy építmény 0 életerő pontra kerül, összeomlik, ezzel akár sérüléseket is okozhat a közelében lévő lényeknek. Ha egy lény az összeomló építmény magasságának felénél közelebb áll az építményhez, Ügyesség mentődobást kell dobnia. Ha a mentője sikertelen, a lény elszenved 5d6 zúzó sebzést, elesik, és eltemeti a törmelék. A törmelék alól cselekvésként NF 20 Erő (Atlétika) próbával lehet szabadulni. A törmelék természetétől függően a KM megnövelheti vagy csökkentheti az NF‐et. Sikeres mentő esetén a lény a fele sebzést szenvedi el, és nem esik el, nem szorul a törmelék alá.

GYÚJTOGATÓ FELHŐ (INCENDIARY CLOUD)
8. szintű idéző mágia
Aktiválás ideje: 1 akció
Hatótáv: 150 láb
Komponensek: V, S
Hatóidő: koncentráció, legfeljebb 1 perc
Egy hatótávon belüli pontba összpontosulva egy kavargó füstfelhő jelenik meg fehéren izzó parázzsal egy 20 láb sugarú körben. A felhő terjed a sarkokon és erősen homályos. A hatóideig tart vagy amíg mérsékelt vagy nagyobb sebességű (legalább 10 mérföld/óra) szél eloszlatja. Amikor a felhő megjelenik, minden benne tartózkodó lénynek Ügyesség mentődobást kell végeznie. A lény 10d8 tűz sebzést szerez sikertelen mentésnél, ennek a felét, ha sikeres. A lénynek akkor is végre kell hajtania ezt a mentődobást, amikor egy körben először lép be a varázslat területére, vagy ott fejezi be a kört. A felhő 10 láb távolságra mozog tőled olyan irányba, amit te választasz minden köröd elején.

IDŐJÁRÁS IRÁNYÍTÁSA (CONTROL WEATHER)
8. szintű átalakító mágia aktiválás ideje: 10 perc
hatótáv: saját magad (5 mérföldes sugárban)
komponensek: V, S, M (égő füstölő és egy kis darab föld és fa vízben összekeverve) hatóidő: koncentráció, legfeljebb 8 óra
5 mérföldes távolságban irányítod az időjárást a hatóidő alatt. A varázslat megidézéséhez kint kell tartózkodnod. Ha olyan helyre mozogsz, ahol nincs egyenes út az éghez, korábban véget ér a varázslat. Amikor megidézed ezt a varázslatot, megváltoztatod az aktuális időjárási viszonyokat, amit a KM határoz meg a klímától és az évszaktól függően. Megváltoztathatod a csapadékot, hőmérsékletet, szelet. Az új körülmény 1d4*10 perc után lép életbe, ezután megváltoztathatod ismét. Amikor a varázslat véget ér, az időjárás fokozatosan visszatér a normálishoz.
Amikor megváltoztatod az időjárási körülményeket, keress egy aktuális körülményt a következő táblázatban és változtasd meg az állapotát lépésről lépésre. Amikor a szelet változtatod, megváltoztathatod az irányát.

Csapadék Állapot Körülmény
1 tiszta
2 enyhén felhős
3 borult vagy ködös
4 eső, jégeső, vagy hó
5

Hőmérséklet szakadó eső, kopogó jégeső, hóvihar Állapot Körülmény
1 elviselhetetlen hőség
2 forróság
3 meleg
4 hűvös
5 hideg
6

Szél sarki hideg Állapot Körülmény
1 nyugodt
2 mérsékelt szél
3 erős szél
4 erős szél
5 vihar

KÁBÍTÁS HATALOMSZAVA (POWER WORD STUN)
8. szintű bűbáj
Bevetési Idő: 1 cselekvés
Hatótáv: 60 láb (18m)
Komponensek: V
Hatóidő: azonnali
Kiejted a hatalom szavát, mely a hatótávon belül egy látható lény elméjét legyűri, megszédíti. Ha a választott lénynek 150 vagy kevesebb életerő pontja van, elkábul. Ellenkező esetben a varázslat nem hat rá. Az elkábult célpontnak minden köre végén Állóképesség mentődobást kell dobnia. Ha a mentője sikeres, a kábasága elmúlik.

KLÓN (CLONE)
8. szintű nekromancia aktiválás ideje: 1 óra hatótáv: érintés
komponensek: V, S, M (legalább 1000 aranyat érő gyémánt és legalább 1 négyzethüvelyk a klónozni kívánt lény húsából, amit a varázslat elfogyaszt, és egy legalább 2000 aranyat érő tartály zárható fedéllel, ami elég nagy ahhoz, hogy egy Közepes lény beleférjen, mint például urna, koporsó, földdel teli ciszta a földben, vagy egy sós vízzel töltött kristályedény) hatóidő: azonnali
Ez a varázslat egy élő személyt duplikál, ami egy halál elleni őrként működik. A klón egy lezárt tartályban alakul ki és 120 nap után éri el teljes méretét és érettségét; úgy is dönthetsz, hogy a klón egy fiatalabb változata legyen az eredetinek. Semleges marad és elviseli a végtelenségig, amíg a tartályát nem háborgatják.
Miután a klón megérik, ha az eredeti lény meghal, a lelke a klónba száll, amennyiben a lélek szabad és hajlandó visszatérni. A klón fizikailag ugyanolyan, mint az eredeti és ugyanazokkal a tulajdonságokkal, emlékekkel, képességekkel rendelkezik, de a felszerelésével nem. Az eredeti lény fizikailag ott marad, ha még mindig létezik, semlegesség válik és nem hozható vissza az életbe, mivel a lelke máshol van.

KÖZTES SÍK (DEMIPLANE) 8. szintű idéző mágia aktiválás ideje: 1 akció
hatótáv: 60 láb komponensek: S hatóidő: 1 óra
Létrehozol egy árnyékos ajtót egy lapos, szilárd felszínen, amit hatótávon belül látsz. Az ajtó elég nagy, hogy egy Közepes lény szabadon átkelhessen rajta. Amikor nyitva van, az ajtó egy köztes síkra vezet, ami egy fából vagy kőből készült üres szobának tűnik, minden irányban 30 láb kiterjedéssel. Amikor a varázslat véget ér, az ajtó eltűnik, és minden lény vagy tárgy a köztes síkon ottragad, mivel az ajtó a túloldalról is eltűnik. Minden alkalommal, amikor megidézed ezt a varázslatot, egy új köztes síkot hozhatsz létre, vagy az ajtót hozzákapcsolhatod egy köztes síkhoz, amit egy korábbi megidézéssel hoztál létre. Továbbá, ha ismered egy másik lény által létrehozott köztes sík természetét és tartalmát, ahhoz is hozzákapcsolhatod az ajtót.

LABIRINTUS (MAZE)
8. szintű idéző mágia
Bevetési Idő: 1 cselekvés Hatótáv: 60 láb (18m)
Komponensek: V, M
Hatóidő: koncentráció, legfeljebb 10 perc
Egy látható lényt a hatótávon belül elűzöl egy labirintus‐szerű extradimenzionális fél‐síkra. A célpont ott marad a hatóidőre, vagy amíg ki nem szabadul a labirintusból. A célpont cselekvésként megpróbálhat kiszabadulni. Ehhez NF 20 Intelligencia próbát kell dobnia. Ha a próba sikeres, kiszabadult, és a varázslat véget ér. (Minotauruszok és goristro démonok próbája automatikusan sikeres).
Amikor a varázslat véget ér, a célpont megjelenik ott, ahonnan eltűnt. Ha ez a terület már el van foglalva, akkor a legközelebbi szabad területen jelenik meg. A lény akár egy általad ismert konkrét lényt is megtalálhat, vagy pedig egy konkrét fajta (például ember vagy unikornis) lény legközelebbi példányát, ha már legalább egyszer láttál ilyen lényt közelről (30 lábnál, azaz 9m‐nél közelebbről). Ha a leírt vagy megnevezett lény jelenleg más formát visel, például mert átváltoztatás varázslat hatása alatt áll, ezzel a varázslattal nem tudod fellelni. A varázslat nem lel fel lényeket, ha legalább 10 láb (3m) széles folyóvíz állja el a lény felé vezető legrövidebb útvonalat.

MEGGYŐZŐ (GLIBNESS)
8. szintű átalakító mágia
Aktiválás ideje: 1 akció
Hatótáv: saját magad
Komponensek: V
Hatóidő: 1 óra
Amíg tart a varázslat, amikor Karizma próbát végzel, a dobott számot 15-re cserélheted. Továbbá, nem számít mit mondasz, a varázslat, ami meghatározná, hogy igazat mondasz-e, azt mutatja, hogy igazat mondasz.

NAPKITÖRÉS (SUNBURST)
8. szintű energiamágia
Bevetési Idő: 1 cselekvés
Hatótáv: 150 láb (45m)
Komponensek: V, M, A (tűz és egy darab napkő)
Hatóidő: azonnali
Vakító napfény villan fel egy, a hatótávon általad kiválasztott pont körüli 60 láb (18m) sugarú körben. Minden lénynek a területen Állóképesség mentődobást kell dobnia. A célpontok 12d6 ragyogás sebzést szenvednek el sikertelen mentő esetén, és 1 percre megvakulnak. Ha sikeres a mentőjük, fele ennyit sebződnek, és nem vakulnak meg a varázslattól. Élőholtak és nyálkák mentődobására hátrány jár a varázslat ellen. Ha egy lényt megvakított a varázslat, minden köre végén újabb Állóképesség mentődobást tehet. Ha a mentője sikeres, a vakság elmúlik. A varázslat semlegesít minden varázslattal létrehozott sötétséget a területén.

SZENT AURA (HOLY AURA)
8. szintű védelmező mágia
Bevetési Idő: 1 cselekvés
Hatótáv: saját magad
Komponensek: V, M, A (egy legalább 1.000ap értékű apró ereklyetartó egy szent relikviával, például egy szent köntösének egy darabja, vagy egy vallásos szöveg egy papírtekercsen)
Hatóidő: koncentráció, legfeljebb 1 perc
Mennyei fény sugárzik belőled, és lágy ragyogást alkot körülötted 30 láb (9m) sugarú körben. A varázslat bevetésekor kiválaszthatsz akárhány lényt ebben a körben, akik a varázslat hatóideje alatt halvány (sötétben félhomályt biztosító) fényt sugároznak 5 láb (1,5m) sugarú körben, előny jár minden mentődobásukra, míg mások támadó dobására pedig hátrány jár ellenük. Ha egy alvilági vagy élőholt lény közelharci támadásával eltalálja a varázslat hatása alatt álló bármelyik célpontot, az aurája éles fénnyel felvillan. A támadónak sikeres Állóképesség mentődobást kell dobnia, vagy megvakul a varázslat hatóidejére.

TELEPÁTIA (TELEPATHY)
8. szintű energiamágia
Aktiválás ideje: 1 akció
Hatótáv: korlátlan
Komponensek: V, S, M (egy pár összekapcsolt ezüsgyűrű)
Hatóidő: 24 óra
Telepatikus kapcsolatot hozol létre magad és egy ismerős hajlandó lény között. A lény bárhol lehet ugyanazon a létsíkon, ahol te vagy. A varázslat véget ér, ha te vagy a célpont többé nem ugyanazon a síkon van. Amíg a varázslat véget nem ér, te és a célpont azonnal meg tudtok osztani egymással szavakat, képeket, hangokat vagy más érzékelhető üzenetet és a célpont felismer téged, mint a lényt, aki kommunikál vele. A varázslat lehetővé teszi egy 1-nél nagyobb Intelligencia ponttal rendelkező lénynek, hogy megértse a szavaid és felfogjon bármilyen érzékelhető üzenetet, amit küldesz neki.

URALOM SZÖRNYEK FÖLÖTT (DOMINATE MONSTER)
8. szintű bűbáj
Bevetési Idő: 1 cselekvés
Hatótáv: 60 láb (18m)
Komponensek: V, M
Hatóidő: koncentráció, legfeljebb 1 óra
Megpróbálsz megbabonázni egy látható lényt a hatótávon belül. A célpontnak sikeres Bölcsesség mentődobást kell dobnia, különben elbájoltad a varázslat hatóidejére. Ha te vagy veled barátságos lények küzdenek a célponttal, előny jár a mentődobására.
Amíg a lény el van bájolva, telepatikus kapcsolatban állsz vele, ha ugyanazon a létsíkon tartózkodtok. A telepatikus kapcsolaton keresztül parancsot adhatsz a lénynek, ha eszméletednél vagy (nem kerül cselekvésbe), melynek legjobb képessége szerint engedelmeskedik. Akármilyen egyszerű és általános cselekvést parancsba adhatsz, például: „támadd meg azt a lényt”, „fuss ide”, vagy „hozd ide azt a tárgyat”. Ha a lény teljesítette a parancsodat, és nem kap további utasítást, megvédi magát és próbál életben maradni legjobb képessége szerint. Cselekvésként teljesen és tökéletesen átveheted az uralmat a lény fölött. A következő köröd végéig a lény csak olyan cselekvést végez, amit te választasz, és nem csinál semmit, amit nem akarsz. Ezalatt használhatod a lény reakcióját, de ehhez a saját reakciódat is el kell használnod.
Ahányszor a célpont megsérül, újabb Bölcsesség mentődobást dobhat a varázslat ellen. Ha a mentő sikeres, a varázslat véget ér.
Magasabb Szinteken. Ha a varázslatot 9. szintű varázslat hely használatával veted be, a hatóideje
koncentráció, legfeljebb 8 óra.

ÜRES ELME (MIND BLANK)
8. szintű védőmágia
Aktiválás ideje: 1 akció
Hatótáv: érintés
Komponensek: V, S
Hatóidő: 24 óra
Amíg a varázslat véget nem ér, egy hajlandó lény, akit megérintesz, immunis lesz a pszichikus sebzésre, bármilyen hatás ellen, ami érzékelné az érzéseit vagy olvasná a gondolatait, jövendölő varázslatok és elbűvölő varázslatok ellen. A varázslat megakadályozza a kívánság varázslatokat és az olyan varázslatokat vagy hatásokat, amelyek hasonló erőkkel rendelkeznek, hogy befolyásolják a célpont elméjét vagy információt szerezzenek róla.

Nyolcadik szintű varázslatok

Széthullott birodalom High_God High_God